Til hovedinnhold
Hjem » Bærekraft » Bærekraftig forretningsdrift

Bærekraftig forretningsdrift

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det betyr at både Smaken av Grimstad AS og vårt datterselskap Grønt Partner AS må være mer bevisst på hvordan verdikjeden vår påvirker verden rundt oss, og hvordan vi kan redusere risikoen for at vi forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter.

For å forstå risikoen for eventuelle brudd i hele vår verdikjede og sette inn tiltak der det er nødvendig pålegger loven oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Vi har også en informasjonsplikt som pålegger oss å offentliggjøre redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene våre.