Til hovedinnhold
Hjem » Bærekraft » Biologisk renseanlegg

Biologisk renseanlegg

Bakgrunnen

Produksjonen hos Smaken av Grimstad AS gir store mengder avløpsvann, med høye konsentrasjoner av organisk stoff. Det meste av vannet kommer fra vaskingen av grønnsaker før bearbeiding. Avløpsvannet fra fabrikken tilsvarer forbruket fra ca 10.000 personer.

Grimstad kommunes renseanlegg (Groos RA) var overbelastet, og da Smaken av Grimstad AS ønsket en mulighet for å øke produksjonskapasiteten, var det behov for å finne en løsning.

Samtidig trengte Biowater Technology et fullskala anlegg for videre lansering av sin nyutviklede HyVAB® teknologi. Dette var inngangsnøkkelen for et samarbeid, og høsten 2016 ble verdens første fullskala biorenseanlegg basert på denne teknologien satt i drift hos Smaken av Grimstad AS.

Med dette er Smaken av Grimstad AS en foregangsbedrift innen moderne tekniske løsninger, og har forsterket sin grønne profil.

Prosjektet er et spleiselag mellom Smaken av Grimstad AS, Grimstad Kommune og Biowater Technology, og er delvis finansiert via Enova og Skattefunn.

Løsningen

Anlegget renser kjemikaliefritt og biologisk. Den biologiske prosessen gjør det mulig å gjøre om det biologiske avfallet til brennbar metangass. Vannet går til kommunalt avløp.

Miljøteknologi handler om å rense på en måte som også tar vare på ressurser. Det er mye energi i avløpsvann, og dette er en løsning som både renser etter offentlige krav og leverer brennbar gass.

Prosessen er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og består av grovsiling og to trinn med biologiske prosesser.

De biologiske prosessene skjer i et 14 meter høyt rensetårn. Der omdannes først mer enn 75 prosent av det organiske stoffet direkte til biogass. I toppen av tårnet går så avløpsvannet inn i et nyutviklet luftet biofilm-anlegg som fjerner de siste restene av organisk stoff, samtidig som eventuelle luktende gasser renses biologisk.

Slamproduksjonen ved anlegget er vesentlig mindre enn for tradisjonelle løsninger. Det reduserer behandlings- og transportkostnadene for biologisk slam fra anlegget.

Egenskaper

  • Reduserer innhold av organisk stoff med mer enn 90%
  • Reduserer slamproduksjonen med 80%