Til hovedinnhold
Hjem » Bærekraft » Samarbeid

Samarbeid

Grønt Punkt

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Grønt Punkt Norge AS eies av returselskapene for de forskjellige materialslagene. Det vil si Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Gjennom vårt medlemskap bidrar Smaken av Grimstad til at emballasje samles inn og gjenvinnes for en god og bærekraftig sirkulær økonomi.

Sirkel

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter. Sirkel Glass AS har en godkjent returgrad på 95 % og samlet inn ca. 103 000 tonn glass- og metallemballasje i 2021.

Norsk Metallgjenvinning

Norsk Metallgjenvinning står for gjenvinning av all metallemballasje i det norske markedet. Kommuner og interkommunale selskaper samt private aktører står for selve innsamlingen av brukt metallemballasje fra forbruker og næringsvirksomhet. Emballasjen leveres til Sirkel sitt mottak på Øra hvor metallet blir utsortert fra samlet glass- og metallemballasje og sendt til videre behandling og gjenvinning. Slik kan metallet i emballasjen bli til nye produkter på den mest effektive måten.

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken. Merkeordningen forvaltes av den uavhengige Stiftelsen Norsk Mat. Stiftelsen er opprettet av Landbruks- og Matdepartementet.

Flere av produktene fra Smaken av Grimstad er merket med Nyt Norge for at forbrukerne skal være trygge på at de er produsert av norsk råvare.

Matsentralen

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. I 2021 reddet Matsentralen 4.268 tonn mat fra å bli kastet, tilsvarende 8 millioner måltider.

Smaken av Grimstad er en av bedriftene som bidrar med produkter når vi har overskudd av produkter på lager, produkter med kort holdbarhet, eller produkter som ikke kan selges i ordinære kanaler pga feilmerking el.l.